Studyx - Professional web training

BECOME A WEB EXPERT

KMO-portefeuille

Omdat er dit jaar een aantal veranderingen gebeuren i.v.m. de KMO-portefeuille willen we u op de hoogte houden van de wijzigingen hieromtrent.

Wat is de KMO-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 40.000 euro subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Hoe?

De ondernemer kan deze portefeuille online aanvragen voor onze opleiding. Na aanvraag en registratie wordt een deel van het te betalen bedrag gestort in uw KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is een subsidie maatregel van de Vlaamse overheid. Hiermee kunnen Vlaamse KMO’s subsidies bekomen voor:

  • Opleidingen
  • Strategisch advies
  • Advies voor internationaal ondernemen
  • Technologieverkenning
  • Coaching

De opleidingen van Studyx vallen hier dus ook onder.

Wanneer u een subsidie wil aanvragen voor een opleiding dient uw onderneming eerst geregistreerd te worden en moet er een overeenkomst gesloten worden met een erkende dienstverlener voor een opdracht of project, in dit geval dus met Studyx.

Daarna moet uw subsidie aanvraag online ingediend worden op deze site. Dit moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de facturatie en voor de start van de opleiding. U hoeft geen contact met ons op te nemen hiervoor, wij worden per e-mail op de hoogte gebracht en bevestigen vervolgens uw inschrijving.

Daarna krijgt u een mail met de vraag uw aandelen in de kosten te storten, dit gebeurt via een storting aan Sodexo, hiervoor krijgt u dertig dagen tijd. Wanneer de betaling ontvangen is stort de Vlaamse overheid de subsidies in uw KMO-portefeuille. Hiermee kan u ons met de elektronische portefeuille betalen voor de opleiding die u graag wil volgen.

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;
  2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
  3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
  4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

 

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende kmo zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener. De publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun.

Meer informatie i.v.m. de KMO-portefeuille vind je hier.

Veranderingen april 2016

Vereenvoudigde KMO-portefeuille

Rationalisering van de in aanmerking komende diensten

De verscheidende bestaande pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages van de kmo-portefeuille verdwijnen. In het toekomstige systeem krijgt elke kmo jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die kmo afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.

In de toekomstige kmo-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt  40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.

Schermafbeelding 2016-02-15 om 11.34.39

Een volledige beschrijving van de wijzigingen vind je hier.

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met ons.